شماره ارتباط مستقیم با شرکت : 02188352241

با توجه به نیاز صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع نظامی و وجود تحریم مواد مورد نیاز این صنایع ، این شرکت اقدام به ساخت انواع اتاقک و کانکس ضد انفجار که در انواع ثابت و قابل حمل ساخته می شوند نموده است.در گذشته ساخت این کانکس های ضد انفجار در انحصار چند شرکت خارجی بوده و تولید آن توسط این شرکت ، نیاز داخلی را بدون وابستگی به تولیدات بسیار گران خارجی تامین کرده است . کانکس ضد انفجار در ابعاد و اندازه ها و مشخصات فنی طبق خواسته مشتری قابل تولید است.


عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی

کروکی آدرس