شماره ارتباط مستقیم با شرکت : 02188352241

اکثر کانکس های موجود، کانکس های متحرک هستند ولی نوعی دیگر کانکس وجود دارد به نام کانکس جوشی.
این نوع کانکس برای مواردی که نیازی به جابجایی ندارند استفاده می شود.
اسکلت کانکس جوشی توسط جوش به یکدیگر متصل می شوند و از طریق انتهای کانکس به زمین متصل می گردد.
همچنین در بعضی نقاط کانکس از پیچ مهره استفاده می گردد.
در مجموع بهتر است برای محل های ثابت از این نوع کانکس استفاده گردد.
در این نوع کانکس اگر نیازی به تغییر در بدنه بود می توان از نقاط اتصال جدا نمود و بازسازی مجدد نمود.

کانکس-انواع کانکس-کانکس تخت جمشید-پلان های کانکس-عکس های کانکس-کانکس مدیریتی-کانکس پزشکی-کانکس BTS-کانکس کارگاهی-کانکس نگهبانی-کانکس مدرسه-کانکس ویلایی-کانکس انباری-کانکس ساندویچ پنل-کانکس غرفه بازیافت-کانکس ایستگاه دوچرخه-کانکس رستوران-کانکس cleanroom-کانکس مطبوعاتی

کانکس - کانکس جوشی

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی

کروکی آدرس